Zarządzanie strategiczne

Nie planując sukcesu, planujesz klęskę

Każdy biznes rozpoczyna się od pomysłu, idei, inspiracji. Pomysły i idee przkłada się na bardziej namacalne cele
i zadania. Określenie uprawnień i odpowiedzialności za realizację zadań w strukturze organizacyjnej oraz alokacja zasobów ma kluczowe znaczenie dla sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa i zdolności do osiągania założonych celów.

Planując sukces nie możesz zaniedbać analiz strategicznych na temat trendów rynkowych i społecznych, rozwoju technologii, siły konkurencji, dostępu do pracowników o określonych kwalifikacjach i wielu innych czynników otoczenia biznesowego.

Analizy i warsztaty strategiczne pomagają wypracować skuteczny model biznesowy, który przybliża Twój biznes do sukcesu.

Zarządzanie efektywnością biznesową

Jeżeli czegoś nie mierzysz to nie możesz tym zarządzać

Nie mylmy aktywności z efektywnością! Nie mylmy ciężkiej pracy z pracą efektywną!

Praca z miernikami efektywności biznesowej rozpoczyna się na długo przed sformułowaniem celów strategicznych. Jak skonstruować wewnętrzny system mierników efektywności, żeby zarządzać efektywnością biznesu a nie słupkami danych? Równowaga między miernikami krótko- i długookresowymi, finansowymi i pozafinansowymi, strategicznymi i operacyjnymi zabezpieczy Twój biznes przed niebezpieczeństwem skoncentrowania się na liczbach i zatraceniu po drodze istoty sukcesu.

Nadzwyczajne wyniki biorą się z mądrych działań - zidentyfikowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy oczekiwanymi efektami realizacji celów strategicznych a działaniami realizującymi te cele jest niezbędnym działaniem zapewniającym wzrost efektywności Twojego biznesu.

Finansowanie inwestycji

Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie.

Głowy polskich przedsiebiorców są pełne pomysłów a szuflady pełne projektów. Kreatywność polskiego małego i średniego biznesu jest głównym motorem napędowym polskiej gospodarki. Hamulcem rozwojowym jest jednak brak kapitału. Polscy przedsiębiorcy przez lata pracując w warunkach niesprzyjająych rozwojowi biznesu nauczyli się radzić sobie z ograniczeniami. Jednak, żeby móc w pełni wykorzystać swój potencjał rozwojowy Polska gospodarka potrzebuje rocznie 50 miliardów Euro na inwestycje rozwojowe. Skąd wziąć te pieniądze?

Współpraca ze światowymi instytucjami finansowymi otwiera przed Twoim biznesem nieobecne dotąd na polskim rynku możliwości inwestycyjne przy zachowaniu 100% własności swojego biznesu i utrzymaniu pełnej kontroli nad procesami decyzyjnymi. 

Budowa systemów sprzedaży partnerskiej

Myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.

Rekomendacje biznesowe są jedną z najsilniejszych dźwigni rozwoju biznesu. Każdy, do kogo choć raz zgłosił się klient z polecenia wie jaka jest siła oddziaływania t. zw reklamy szeptanej. Klient z polecenia nie zadaje setek pytań, nie porównuje cen, nie potrzebuje czasu na zastanowienie bo on już podjął decyzję zanim do Ciebie zadzwonił.

Jakie znaczenie dzisiaj, w dobie wszechobecnych mediów społecznościowych, mają relacje bezpośrednie w biznesie? Jak dzięki synergii uzyskać dostęp do wielokrotnie większego rynku, zwiększyć dochody, zapewniając swoim klientom pełniejszą realizację ich potrzeb.

Czy można zbudować dział sprzedaży nie zatrudniając ani jednego handlowca?

+48 660 719 358

kontakt@architekt-biznesu.com